Nov 3, 2010

Hack? Coding? Application?

Assalammualaikum..

Ramai diantara kita yang berangan-angan untuk menjadi "hacker" dan mungkin ada yang cuba menggunakan google untuk mencari bagaimana caranya untuk menjadi seorang "hacker". Tidak dapat dinafikan saya juga menggunakan cara yang sama. Tetapi benarkan kita boleh digelar sebagai "hacker". Pengalaman saya dalam  bidang komputer tidaklah sehebat mana dan apa yang boleh saya katakan pengetahuan saya tentang komputer mungkin lebih tinggi berbanding orang biasa. Saya mempunyai asas "programming" dan "networking". Tidak kurangnya dengan pengetahuan mengenai "hardware" dan "software". Tetapi saya masih gagal untuk "hack" komputer seseorang. Bagi saya "hack" itu bukannya satu perkara mudah, kita perlu mendalami komputer itu sendiri dan tahu bagaimana ia berfungsi. Kita juga perlu tahu bagaimana untuk menghasilkan "code" yang sesuai untuk komputer faham akan arahan kita. 
Setelah sekian lama melayari internet, saya dapati banyak "tools" atau "application" "hack" dihasilkan oleh mereka yang arif mengenai komputer. Disini dapat disimpulkan bahawa untuk menjadi "hacker" kita perlu mendalami bidang komputer ini secara keseluruhan. Mungkin ada yang tahu menggunakan "tools" untuk "hack". Tetapi ini tidak bermakna anda seorang "hacker". Ketahuilah bahawa bukan semua "hacker" dilebelkan sebagai penjenayah,. Terdapat dua istilah yang digunakan oleh masyarakat cyber untuk "hacker", pertamanya "White hat hacker" dimana mereka dibayar oleh syarikat tertentu untuk menkaji keselamatan perisian mereka dan keduanya "Black hat hacker" dimana mereka melakukan "hack" utuk kepentingan diri.